İş dünyasından ‘iklim’ atağı

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefine katkı sağlamaya yönelik ‘Hedef Net Sıfır Karbon Hareketi’ni başlattı. İklim krizine karşı başlatılan harekete iş dünyası tam destek verdi.

İş dünyası sürdürülebilirlik adımları için hareke geçti. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefine katkı sağlamaya yönelik ‘Hedef Net Sıfır Karbon Hareketi’nin startını verdi.

Çatı örgütü WBCSD tarafından şirketlere net sıfır karbon hedefini hayata geçirme aşamasında rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan ‘SOS 1.5 Net Sıfır Karbon İçin Yol Haritası’ raporunu bu harekete yol gösterici olarak alan SKD Türkiye, başta üyeleri olmak üzere tüm iş dünyasını hareket katılmaya davet etti.
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, şirketlerin 2050 yılı veya daha öncesinde net sıfır karbon emisyonu hedefine ilişkin planlarını stratejileriyle uyumlu hale getirmenin, gelecekte var olabilmenin tek yolu olduğunun farkında olduklarını söyledi. İşletmelerin net sıfır karbon ekonomisine geçişi hızlandırmaları, iklim risklerine ve dönüşümdeki zorluklara ilişkin güçlü yapılar oluşturmalarının önem arz ettiğini belirten Edin, “Diğer yandan, şirketlerin stratejik odak noktalarını belirleyerek, güçlü ve zayıf yönlerini doğru tespit ederek ortaya koyacakları düşük karbon çözümleri ve yeşil dönüşüm iklim krizi ile mücadeleye katkı sağladığı gibi onlara iklim eyleminde rekabet üstünlüğü de katacaktır” diye konuştu.

İklim eylemi için önümüzdeki 10 yıl önemli

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur ise “Türkiye’nin 2053 hedeflerini ve AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili gelişmeleri de göz önüne alacak olursak şirketlerin hızla sürdürülebilir iş modellerine geçiş yaparak ısınma artışını 1.5°C ile sınırlama konusunda bir sorumluluğu var. Bu anlamda tüm iş dünyasını harekete geçirmek ve rehberlik etmek amacıyla hazırlanan SOS 1.5 çalışmasını çok kıymetli buluyorum” dedi. Yaşam standardı arttıkça enerji talebinin de arttığını ifade eden Wood Başkanı Dr. Damon Hill, yenilenebilir enerjinin yanı sıra yeşil hidrojen teknolojisinin de önemli bir alternatif olduğunu anlattı. WBCSD İklim Aksiyonları Müdürü Hannah Loake, “Önümüzdeki 10 yıl iklim eylemi için belirleyici. İş yapış biçimlerimizi dönüştürmeli ve karbon salımını azaltmalıyız. Bu dönüşüm gezegenimiz için tek doğru, işletmelerin de geleceği” dedi.