• July 16, 2024

Türkiye’de Üretken Yapay Zekanın Ekonomik Potansiyeli

 Türkiye’de Üretken Yapay Zekanın Ekonomik Potansiyeli

Yapay zeka (YZ) teknolojileri, küresel iş uygulamalarını devrim niteliğinde değiştirmeye hazırlanıyor ve Türkiye, bu teknolojik dalgayı yakalamayı hedefliyor. Google tarafından görevlendirilen Implement Consulting Group tarafından yapılan bir çalışma, üretken yapay zekanın (ÜYZ) Türkiye ekonomisini nasıl artırabileceğini analiz ediyor. Bu makale, çalışmanın bulgularını değerlendiriyor ve ÜYZ’nin ekonomik potansiyelini ve Türkiye’nin bu alandaki karşılaştığı zorlukları vurguluyor.

Ekonomik Potansiyel

Üretken yapay zeka teknolojileri, yaygın olarak benimsendiğinde, Türkiye’nin yıllık GSYİH’sını %5 artırabilir. Bu, yaklaşık 1.2 ila 1.4 trilyon TL (50-60 milyar USD) anlamına gelmektedir. Ekonomik faydaların üç ana alandan gelmesi bekleniyor:

 • Artan Verimlilik: ÜYZ ile çalışan insanlar, verimlilik artışları görecek.
 • Zaman Verimliliği: ÜYZ tarafından otomasyon, rutin görevlerden zaman kazandıracak.
 • Değer Yeniden Dağıtımı: Kazanılan zaman, daha fazla değer yaratan aktivitelere yönlendirilebilir.

Türkiye’de ÜYZ’nin benimsenmesi, verimliliği önemli ölçüde artırabilir, otomasyon yoluyla değerli zaman kazandırabilir ve çabaları daha yüksek değerli görevlere yeniden tahsis edebilir.

İstihdam Üzerindeki Etki

Rapor, Türkiye’deki işlerin %55’inin ÜYZ’yi entegre edeceğini, %41’inin ise etkilenmeyeceğini öngörüyor. İşlerin yalnızca %4’ünün ÜYZ’nin etkilerine yüksek derecede maruz kalması bekleniyor. Önemli olan, otomasyon ve teknolojik ilerlemeler nedeniyle yeni işlerin yaratılmasının iş kayıplarını dengelemesi ve işsizlik oranlarını sabit tutmasıdır.

ÜYZ, Türkiye’deki istihdamı dönüştürmeye hazırlanıyor ve çoğu iş, AI’yi sorunsuz bir şekilde entegre ederek, otomasyona rağmen dengeli iş yaratımını sağlıyor.

Ana Faydalanan Sektörler

ÜYZ’nin ekonomik potansiyeli özellikle bazı sektörlerde yüksektir:

 • Ticaret, Taşımacılık ve Turizm: Bu sektörlerin verimlilik ve yenilik için YZ’den faydalanması bekleniyor.
 • İmalat ve İnşaat: YZ güdümlü otomasyon ve akıllı teknolojiler verimliliği artıracak.
 • Enerji ve Su: İyileştirilmiş yönetim ve yenilikçi çözümler değer katacak.
 • Bilgi Yoğun İş Hizmetleri: Bu sektör, YZ’den en büyük değer artışını görecek.

Türkiye, ÜYZ’nin faydalarını tam olarak kullanabilmek için iş gücünü yükseltmeye, AR-GE’yi artırmaya ve ticarileştirmeyi hızlandırmaya odaklanmalıdır.

Yapay Zeka Hazırlığı

Türkiye, YZ için güçlü bir operasyonel ortama sahip olsa da stratejik ve altyapısal alanlarda geri kalmaktadır. ÜYZ’nin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmek için Türkiye’nin şunları yapması gerekmektedir:

 • İş Gücünü Yükselt: Çalışanları yeni YZ ile ilgili becerilerle donatın.
 • AR-GE Faaliyetlerini Artır: Araştırma ve geliştirme çabalarını artırın.
 • Ticarileştirmeyi Hızlandır: Yenilikten pazara hazır ürünlere geçişi hızlandırın.

Yol Haritası ve İlerleme

Türkiye’nin ulusal yapay zeka stratejisi, işbirliğini teşvik etmeyi ve yeniliği artırmayı amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki adımlar hayati önem taşımaktadır:

 • Yeniliğe Yatırım Yapmak: Yapay zeka araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına yatırım yapmak, yenilikçi projelerin hayata geçmesini destekleyecektir.
 • Elverişli Düzenleyici Çerçeve Oluşturmak: Yapay zeka kullanımını teşvik eden düzenlemeler oluşturmak, güvenlik ve etik standartları koruyarak yenilikçiliği destekleyecektir.
 • Evrensel Erişilebilirliği Teşvik Etmek: Yapay zeka teknolojilerine geniş çapta ve eşit erişim sağlamak, tüm toplumsal kesimlerin bu teknolojilerden faydalanmasını mümkün kılacaktır.
 • İnsan Kaynağını Geliştirmek: Yapay zeka kullanımını ve geliştirilmesini bilen, yetenekli bir iş gücü yetiştirmek önemlidir. Bu amaçla eğitim programları ve beceri geliştirme kursları düzenlenmelidir.
 • Yapay Zeka Altyapısına Yatırım Yapmak: Yapay zeka ile ilgili altyapı ve bilişim gücünü artırmak, bu teknolojinin gelişimini hızlandıracaktır.

Türkiye’nin yapay zeka devriminde lider olabilmesi için stratejik yatırımlar yapması, düzenleyici çerçeveleri geliştirmesi ve insan kaynağını desteklemesi gerekmektedir.

Üretken yapay zekanın Türkiye ekonomisi üzerindeki potansiyel etkisi büyük ancak bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için stratejik adımlar atılması gerekmektedir. İş gücünün yeniden becerilendirilmesi ve yeniliğin teşvik edilmesi yoluyla, Türkiye yapay zeka tarafından yönlendirilen fırsatları değerlendirebilir. İleriye dönük bir yaklaşımla, Türkiye küresel teknoloji sahnesinde güçlü bir yer edinmeye hazırdır.

Raporu İndirin Türkiye’de Yapay Zekanın Ekonomik Fırsatı Üretken yapay zeka, Türkiye’nin yıllık GSYİH’sını %5 oranında artırma potansiyeline sahiptir; bu da yaklaşık olarak 1.2 ila 1.4 trilyon TRY (50-60 milyar USD) anlamına gelmektedir.

Üretken yapay zeka, Türkiye’nin yıllık GSYİH’sını %5 oranında artırma potansiyeline sahiptir; bu da yaklaşık olarak 1.2 ila 1.4 trilyon TRY (50-60 milyar USD) anlamına gelmektedir. Ticaret, ulaşım, imalat ve enerji gibi sektörler GAI’den en fazla yararlanacak alanlardır ve bu teknoloji sayesinde inovasyon ve verimlilik artacaktır.