Salt, Cumhuriyet’in 100. yılı programlarını sürdürüyor

 Salt, Cumhuriyet’in 100. yılı programlarını sürdürüyor

Salt, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında hazırladığı program dizisine devam ediyor. 9 Kasım Perşembe günü Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Ekin Akşit’in konuşmasıyla devam ediyor. Akşit, konuşmasında Türkiye’nin kuruluş döneminde Cumhuriyet fikri ve değerlerini yaygınlaştırmak amacıyla benimsenen eğitim stratejilerini ele alacak

Salt, Cumhuriyet’in 100. yılında, 20. yüzyıl Türkiye’sinin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümlerini çok yönlü okumalarla ele alan bir dizi program gerçekleştiriyor. Farklı alanlardan akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan programda, Salt’ın sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan konuşmalar, film gösterimleri ve yazı dizisi yer alıyor.

 Salt, Cumhuriyet'in 100. yılı programları

Program kapsamında Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Ekin Akşit, 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da Salt Galata, Atölye II-III’te “Enstitüler ve Bir Fikrin Toplumsal İnşası: Geçiş Yıllarında Cumhuriyetin Eğitim Yoluyla Tesisi” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Akşit, konuşmasında Türkiye’nin kuruluş döneminde Cumhuriyet fikri ve değerlerini topluma yaymak amacıyla benimsenen eğitim stratejilerini değerlendirecek. Önce Ankara’da, ardından diğer Anadolu şehirlerinde okul ve enstitülerin uyguladığı modern eğitim yöntemlerinin yanı sıra, bu kurumların Cumhuriyet değerlerini benimseyen öğretmenlerin yetişmesi ve toplumsal dönüşümü hızlandırmadaki etkisini irdeleyecek. Özellikle enstitüler sayesinde yetkinlik kazanarak toplumun aktif üyeleri hâline gelen kadınların, tüm bu değerlerin somutlaşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ve modern bir toplum inşasında oynadıkları role odaklanacak.

 Salt, Cumhuriyet'in 100. yılı programları

Programlar Salt Blog’da

2023 yılı boyunca devam edecek programlar Türkiye’nin yüzyıllık kültürel birikimi ile toplumsal değişimlerin izini sürüyor. Tarih yazımı, öğretim ve eğitimin toplumdaki dönüştürücü rolü gibi konuların çok yönlü ve disiplinler arası bakış açılarıyla ele alındığı programlara, Salt Blog’da yayımlanan bir yazı dizisi eşlik ediyor.

Elif Ekin Akşit kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden emekli öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi dergisi fe: feminist eleştiri dergisinin eş editörüdür. Araştırma alanları arasında modernleşme süreçleri, Türkiye’nin yakın tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ile toplum, siyaset ve eğitim tarihi, edebiyat analizi bulunmaktadır. Yakın tarihli bazı eserleri: “Women’s history at crossroads: Quantification of qualitative data and literary analysis, gender equality and space in Battal Ghazi texts”, Diyâr: Journal of Ottoman, Turkish and Middle Eastern Studies, 2023; “Being A Girl in Ottoman Novels”, Childhood in the Late Ottoman Empire and After, ed. Benjamin C. Fortna (Leiden: Brill, 2016); “Ottoman Empire”, The Oxford Encyclopedia of Islam and Women, ed. Natana J. DeLong-Bas (Oxford: Oxford University Press, 2013).