Geleceğin mesleklerinde gençler ve profesyoneller anlaşamadı

 Geleceğin mesleklerinde gençler ve profesyoneller anlaşamadı

Youthall, Temmuz ayında gerçekleştirdiği Gelecekteki İş Gücü Talebi Anketi Raporu’nu yayınladı. İş dünyası profesyonellerinin ve gençlerin geleceğin mesleklerine ilişkin öngörülerini ortaya koyan araştırmanın sonuçların göre gençler ve profesyoneller geleceği farklı yorumluyor. Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 73’ü 10 yıl sonra yapay zeka mühendisliğinin meslekler arasında ilk sırada olacağını düşünüyor. Profesyoneller ise sürdürülebilirlik uzmanlığı, yenilenebilir enerji uzmanlığı ve robotik mühendisliği gibi mesleklerin ilk sıraları paylaşacağını öngörüyor. Gençlerin yüzde 87’si meslek seçiminde kazanç ve gelişim fırsatlarına odaklanıyor.

Dijital dönüşümle birlikte iş dünyasında değişen beklentiler, hızla değişen dünya düzeni ve gelişen teknolojik trendlerin bir sonucu olarak geleceğin iş gücünün hangi alanlarda yoğunlaşacağı, hangi mesleklerin ön plana çıkacağı sorgulanıyor. Gençlerin kariyer platformu Youthall, üniversite tercih döneminde kariyer rotasını çizmeye hazırlanan ve kariyerinin henüz başında olan gençlerin ve iş dünyasının fikirlerini alarak, bu soruların cevabını araştırdı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Gelecekteki İş Gücü Talebi Anketi Raporu”, gençlerin hangi meslekleri seçmeye eğimli olduğunu, iş dünyasına yönelik bakış açılarını, geleceğe ilişkin beklenti ve öngörülerini ortaya koydu. Araştırmaya; 18-30 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri ve kariyer yaşamının başında olan henüz iş hayatına başlamamış yeni mezunlar ile iş dünyasının profesyonelleri olmak üzere toplam 543 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 24,1’ini çalışanlar, yüzde 75,7’sini ise üniversite öğrencileri ve şu an herhangi bir işte çalışmayan mezunlar oluşturdu.

Küresel salgın yapay zekayı adres gösterdi

Anket sonuçları, geleceğin meslekleri söz konusu olduğunda iş dünyası profesyonellerini ve gençleri güncel teknolojik trendler odaklı işlerde buluşturuyor. Ankete katılanlar, yapay zeka ve diğer teknolojilerin hızla ilerlediği bir çağda iş gücünün teknolojiye hakim olmasının önemini vurgularken; iş dünyasının, dijitalleşme ve teknolojiyi kullanma kabiliyetiyle rekabet edebilir ve sürdürülebilir hale gelmesini bekliyor. Bu da işverenlerin dijital yetkinliklerini artırması ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilmesi gerektiği sonucunu veriyor. Küresel salgının tetiklediği alışveriş ve iletişim alışkanlıklarındaki değişimler de bu yetkinliklerin ön plana çıkmasındaki diğer önemli bir unsur oluyor. Teknolojik ilerlemeler, tüketici davranışlarını ve iş yapış şekillerini etkilerken, bu değişimlere uyum sağlayabilen uzmanların önemi artıyor.

Her 10 gençten 7’si meslek seçerken kazanç potansiyeline bakıyor  

Gençlerin yüzde 73,5’i bugünkü meslek tercihlerinde maaş ve kazanç potansiyelinin yüksek olmasını öncelikli olarak görüyor. Yüzde 87’si, hem bugün kazanç sağlayan hem de gelecekteki potansiyel gelişim ve kazanç fırsatlarına odaklanan bir mesleği tercih etmeyi düşünüyor. Bu sonuç, katılımcıların maddi beklentilerinin yanı sıra, kişisel tatmin ve gelişim için uygun bir meslek seçmeye önem verdiklerini ortaya koyuyor. Bu da gençlerin finansal istikrarı önemsediğini, gelecekteki kariyerlerinde büyüme ve ilerleme fırsatlarını göz önünde bulundurduklarını gösteriyor.

Gençlerin ilk tercihi yapay zeka uzmanlığı

Gençlerin yüzde 28,5’i, “Bugün tercih yapıyor olsaydın ya da farklı bir meslek seçme şansın olsaydı hangi mesleği seçerdin?” sorusuna “yapay zeka uzmanlığı” yanıtını veriyor. Ardından yüzde 15,6 ile “veri analistliği/veri bilimciliği”, yüzde 12 ile “dijital pazarlama uzmanlığı”, yüzde 11 ile “yenilenebilir enerji uzmanlığı” ve yüzde 9,5 ile “e-ticaret uzmanlığı” geliyor. Bu yanıtlar, gençlerin meslek seçiminde gelecekteki potansiyel fırsatları dikkate aldığını kanıtlıyor.

Profesyonellere göre yaratıcı ve yenilikçi olan kazanacak

Ankete katılan profesyonellerin yüzde 72’sine göre, “yaratıcılık ve yenilikçilik” iş dünyasının gelecekteki en önemli yetkinlik tercihi olacak. İş dünyasında öncelikli olacak diğer yetkinliklerin başında ise “problem çözme/karar verme yeteneği”, “adaptasyon/değişime uyum sağlama” ve “eleştirel düşünme/analiz” geliyor.

Gençler mesleklerinden endişeli

Araştırmada, gençlerin mesleklerinin geleceğine ilişkin bakış açıları da incelendi. Ankete katılan gençlerin üçte birinden fazlası (yüzde 38,4) gelecekleriyle ilgili meslekleri hakkında endişe duyuyor. Bu endişeler, gelecekte iş dünyasının nasıl şekilleneceği ve mevcut mesleklerin ne kadar geçerli olacağı konusundaki belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Gelecekleriyle ilgili endişe duymayanların oranı yüzde 34,3’te, kararsızların oranı ise yüzde 27,3’te kalıyor.

“Basım ve yayım” tarih olacak

Ankete katılan iş dünyası profesyonellerinin verdiği yanıtlara göre, günümüzde teknolojinin hızla geliştiği ortamda varlığını yitirecek meslek alanlarının başında “basım ve yayım” geliyor. Yüzde 18,2’si “basım ve yayım” alanının varlığının azalacağını düşünürken, yüzde 16’sı tüketim ve alışveriş alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte gelişen teknolojinin “satış” alanındaki istihdamı ortadan kaldıracağı görüşünde birleşiyor. Yüzde 15,2’si endüstri ve imalat sektöründe büyük ölçüde otomasyon ve robotik sistemlerin kullanımının artmasıyla “İmalat ve üretim” alanının varlığının azalacağını öngörüyor.

Operasyonel ve yönetimsel yetkinlikler profesyoneller için hala gözde

Anket, iş dünyasının gözünden bu yıl işe alımlarda en çok ihtiyaç duyulan alanları da tanımladı. Verilen yanıtlara göre; katılımcıların yüzde 34,8’i “operasyon & yönetim” alanına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Yüzde 28’i “pazarlama” ve “dijital pazarlama”, yüzde 25’i “satış”, yüzde 24,2’si “büyük veri ve iş analitiği” alanlarında iş gücü arayışı oluştuğunu söylüyor. Bu oranlar, iş dünyasının hala operasyonel ve yönetimsel yetkinliklere büyük önem verdiğine işaret ediyor. Ayrıca pazarlama ve satış alanlarındaki ihtiyaç da dikkat çekerken, günümüzde işverenlerin özellikle bu alanlardaki nitelikli adaylara ilgi gösterdiğini ve bu pozisyonlara yönelik talebin yüksek olduğu sonucunu ortaya koyuyor.

İş dünyası işe alımda iletişim ve iş birliği becerilerine bakıyor

Ankete katılan profesyonellerin yanıtlarına göre, günümüzde işe alımlarda dikkat edilen en önemli nitelik yüzde 74,2 ile “iletişim ve iş birliği becerileri”. İş dünyası profesyonellerinin yüzde 70,5’i “problem çözme ve karar verme yeteneği”ni kritik bir unsur olarak benimsiyor. Yüzde 53’ü ise “adaptasyon ve uyum sağlama yeteneği”ni olmazsa olmaz bir nitelik olarak tanımlıyor.